top of page

ממשרדנו: מנהל תיקי השקעות יפצה לקוח בגין הפסדים בבורסה

בהמשך לתביעה שהוגשה על ידי משרדנו, ניתן פסק דין לפיו מנהל תיקי השקעות ישיב ללקוחו כספים בגין רשלנותו בניהול תיקו של הלקוח ככלל ובמסחר באופציות הנסחרות בארה"ב בפרט.

הלקוח פנה למנהל תיקי ההשקעות על מנת שהלה ישקיע את חסכונותיו באפיקים סולידיים.

לאחר זמן, החל תיק ההשקעות להפסיד כספים רבים תוך זמן קצר. ללקוח הסתבר, כי מנהל התיקים בחר לנהל את כל התיק במסגרת מסחר באופציות, בעיקר על מניות ומדדים, פעילות אשר נושאת בחובה סיכון רב.

בכתב התביעה נטען, כי מנהל תיקי ההשקעות התרשל במסגרת תפקידו, הן בשלב אפיון הצרכים אשר לא נערך כלל ללקוח, הן בהיעדר הסכם ניהול חתום על ידי שני הצדדים והן בהתאמת מדיניות השקעה מסוכנת ללקוח אשר ביקש להשקיע באפיקים סולידיים.

בכתב התביעה צוין כי מנהל התיקים הפר סעיפים רבים בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, וביניהם החובה לאפיין את צרכי הלקוח בטרם תחילת הפעילות, החובה לערוך הסכם ניהול, חובות האמון והזהירות והחובה להזהיר לקוח אודות סיכונים הכרוכים בעסקה המוגדרת בחוק בסיכון מיוחד (כדוגמת אופציות).

לאחר שהופנו למגשר ולאחר שנתנו הסכמתם לגדרי המחלוקת הכספית, נתן בית המשפט את פסק דינו והורה על מנהל התיקים להשיב חלק מכספו של הלקוח.


(ת.א. 18880-01-15)
חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page