top of page

פשיטת רגל

משרד "דרדיק פלם מימן" מייצג חייבים ונושים על פי נסיבות העניין.

ייצוגו של חייב כולל בין היתר את העניינים הבאים:

 

  • הגשת בקשה לפשיטת רגל

  • התנהלות מול כלל הנושים של החייב

  • ייצוג החייב באסיפות נושים, בפני כונס הנכסים הרשמי ובפני בית המשפט המחוזי

  • הגשת בקשות להפחתת צווי תשלומים, לביטול צווים ומגבלות שמוטלות על החייב (יציאה מן הארץ, רישיון רכב) וכדומה

  • הגשת בקשה להפטר
     

ייצוגו של הנושה כולל בין היתר את העניינים הבאים:

  • הכנה, הגשה וייצוג בבקשות התראה לפשיטות רגל

  • הכנה, הגשה וייצוג בבקשות התנגדות לפשיטות רגל

  • ייצוג באסיפות נושים

יש לכם שאלה? שלחו אותה ונשמח לעזור

תודה! פרטיך נשחו בהצלחה

bottom of page