top of page

רשלנות בשוק ההון

חדשות ועדכונים

June 03, 2018

רשות ניירות ערך מעבירה את תיק החקירה של חברת גל מדיה טרייד בע"מ ("אייטריידר") לפרקליטות

 רשות ניירות ערך העבירה את ממצאי החקירה בקשר לחברה "אייטריידר" לפרקליטות

על פי החשד, במהלך התקופה שבין מאי 2013 למאי 2016 ביצעו החשודים שפעלו בחברה פעילות של ייעוץ השקעות ללא רישיון תוך הצגת מצגי שווא

May 15, 2018

רשות ניירות ערך מזהירה את הציבור בהמשך לפרשות שורט טרייד ו-ג'נרל טרייד

 בהמשך לפרשות שורט- טרייד ו-ג'נרל טרייד רשות ניירות ערך מתכוונת לקדם חקיקה בנושא ברוקר-דילר ולהחיל פיקוח על פעילות הברוקראז' של חברות כדוגמתן

כמו כן, חוזרת רשות ניירות ערך ומזהירה את הציבור מהשקעות באמצעות גופים שאינם מפוקחים

September 28, 2016

רשות ניירות ערך מפרסמת שמות של 5 חברות אשר קיבלו רישיון לניהול זירת סוחר

 רשות ניירות ערך פירסמה היום את רשימת 5 החברות אשר קיבלו נכון למועד זה רישיון לניהול זירות סוחר אשר ייכנס לתוקף ביום 31.10.2016

בין החברות: איי טרייד, אפ.אקס.סי.אמ טריידינג, ריל פורקס, פירסט אינדקס ו-פלוס 500

September 28, 2016

רשות ניירות ערך פירסמה רשימה מעודכנת של חברות אשר בקשתן לרישיון נדחתה, נמשכה או טרם נתקבלה החלטה בקשר אליה

 רשות ניירות ערך פירסמה היום את הרשימה המעודכנת של החברות אשר בקשתן לקבלת רישיון לניהול זירת מסחר נדחתה או נמשכה

כמו כן פורסמו שמותיהן של 3 חברות אשר טרם נתקבלה החלטה בקשר לבקשתן לקבלת רישיון: פרוטרייד סולושנס (לשעבר גופורקס), מט"ח 24 וקולמקס

September 13, 2016

חברת איטורו טריידינג בע"מ מושכת את בקשתה לרישיון זירת סוחר

 רשות ניירות ערך פירסמה היום את הרשימה המעודכנת של החברות אשר בקשותיהן לקבלת רישיון לניהול זירות סוחר עדיין בטיפול וטרם נדחו או נמשכו. כפי שעולה מרשימה זו, חברת איטורו טריידניג בע"מ משכה את בקשתה לקבל רישיון זירת סוחר

July 06, 2016

חברת ג'נרל טרייד מושכת את בקשתה לרישיון זירת סוחר

 רשות ניירות ערך פירסמה היום את הרשימה המעודכנת של החברות אשר בקשותיהן לקבלת רישיון לניהול זירות סוחר עדיין בטיפול וטרם נדחו או נמשכו. כפי שעולה מרשימה זו, חברת ג'נרל טרייד משכה את בקשתה לקבל רישיון זירת סוחר והינה נדרשת לסיים את פעילותה עד תאריך 25.7.2016

June 18, 2016

רשות ניירות ערך דוחה את בקשות הרישיון לניהול זירות סוחר של סמארט קפיטל ואיי טריידר

 רשות ניירות ערך פירסמה היום את הרשימה המעודכנת של החברות אשר בקשותיהן לקבלת רישיון לניהול זירות סוחר עדיין בטיפול וטרם נדחו. כפי שעולה מרשימה זו, בקשותיהן של החברות "סמארט קפיטל" ו"אייטריידר" נדחו ומשכך עליהן לחדול מכל פעילות עד לאמצע חודש יולי 2016

April 16, 2016

בית משפט מגביל את פעילותה של חברת יו.אס.ג'י קפיטל בתחום האלגו טריידינג

רשות ניירות ערך פירסמה היום הודעה לעיתונות ולפיה בית המשפט דחה את בקשתה של חברת יו.אס.ג'י קפיטל להמשיך ולפעול בתחום האלגו טריידינג כפי שפעלה עד כה

March 21, 2016

רשות ניירות ערך אינה מאשרת מסחר באופציות בינאריות

רשות ניירות ערך פירסמה היום הודעה לעיתונות ולפיה החליטה שלא לאשר מסחר באופציות בינאריות בשל מאפייניו המיוחדים ודמיונו למשחק הימורים לכל דבר ועניין

March 19, 2016

פורסם דו"ח סיכום שנת 2015 בענף ניהול תיקי השקעות בישראל

רשות ניירות ערך פירסמה היום דו"ח המסכם את ענף ניהול התיקים בישראל נכון לסוף שנת 2015

 

March 12, 2016

פורסמה רשימת החברות אשר הגישו בקשה לרישיון ניהול זירת מסחר

רשות ניירות ערך פירסמה היום את רשימת החברות אשר הגישו בקשה לקבלת רישיון זירות סוחר

כמו כן מפרסמת הרשות פרטי חברות אשר משכו את בקשתן או שבקשתן נדחתה

January 30, 2016

רשות ניירות ערך הגישה לבית המשפט את עמדתה בקשר למסחר באופציות בינאריות

רשות ניירות פירסמה עמדה מטעמה בקשר למסחר באופציות בינאריות אשר הוגשה לבית משפט במסגרת תביעה ייצוגית אשר מתנהלת כנגד חברת איטריידר בע"מ, חברה למסחר באופציות בינאריות

בין היתר ציינה הרשות את הסתייגויותיה ממסחר באופציות בינאריות והשלכתיו על ציבור המשקיעים - מורכבות בתמחור, היעדר סחירות, היעדר מידע מספק, עמדת נחיתות מובנית ללקוחות, טווחי פקיעה קצרים והיעדר האפשרות לבצע ניתוח מושכל אשר מעניק למסחר הבינארי אופי של משחק ניחושים

August 01, 2015

רשות ניירות ערך מזהירה את הציבור בדבר ניהול השקעות ממוחשב - אלגו טריידינג

רשות ניירות ערך מפרסמת היום אזהרה מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות כדוגמת השקעות באמצעות תוכנות מחשב - אלגו טריידינג

כמו כן מציינת הרשות, כי ניהול תיק השקעות באמצעות תוכנת מחשב הינה פעילות הדורשת רישיון לניהול תיקי השקעות לכל דבר ועניין, וכי כל חברה אשר מספקת שירותי אלגו טריידינג מפירה למעשה את החוק

May 30, 2015

הסתיים שלב הגשת הבקשות לקבלת רישיון לניהול זירות סוחר

רשות ניירות הודיעה היום כי הסתיים שלב הגשת הבקשות של החברות המעוניינות לקבל רישיון לניהול זירות מסחר בנכסים פיננסיים שונים לרבות ובמיוחד מט"ח

אל הרשות הוגשו 21 בקשות אשר יידונו בהמשך

1 / 1

Please reload

bottom of page