top of page

תאגידים

בקרב לקוחותינו, חברות ושותפויות אשר מקבלות במשרדנו ייעוץ וליווי משפטי באופן שוטף ועל בסיס תשלום חודשי קבוע.

 

בין יתר שירותינו בתחום התאגידים (חברות, שותפויות, עמותות וכדומה):

 • ליווי וייעוץ משפטי לתאגידים

 • הקמת ורישום תאגידים

 • העברת והקצאת מניות

 • הכנת פרוטוקולים ומרשמי בעלי מניות ודירקטורים

 • הכנת ושינוי תקנון התאגדות

 • הכנת דיווחים שוטפים וחד פעמיים לרשם החברות

 • יצירת ורישום שיעבודים

 • פירוק חברות – מרצון ובידי בית המשפט

 • הגשת תביעות להרמת מסך

 • הכנת הסכמי משקיעים, הסכמי מייסדים והסכמי בעלי מניות

 • הכנת הסכמי שותפויות ופירוק שותפויות

 • רישום עמותות

יש לכם שאלה? שלחו אותה ונשמח לעזור

תודה! פרטיך נשחו בהצלחה

bottom of page