top of page

תביעות ייצוגיות

אם נגרם לך נזק נמוך ואף מיזערי, אשר במקרה רגיל היה מתאים לבית משפט לתביעות קטנות, אולם טבעו של הנזק מעלה כי נזק זה נגרם ככל הנראה לקבוצה גדולה ומסוימת של אנשים, יכול והמקרה שלך מתאים להידון כתביעה ייצוגית.

 

יש לציין, על מנת להגיש תביעה ייצוגית מספיק תובע אחד בלבד אשר נסיבות המקרה שלו מלמדות כי הנזק שנגרם לו נגרם ככל הנראה לאנשים נוספים.

 

כמו כן חשוב לציין, כי תובע ייצוגי אינו נדרש לשלם את שכר טירחת עורך הדין (שכר הטירחה נקבע על ידי בית משפט ומשולם על ידי הצד השני).

עוד קובע החוק כי תובע ייצוגי יהיה זכאי לגמול כספי בגין הגשת תביעתו אשר יש בו כדי לעודד את הציבור להגשת תביעות מסוג זה גם כאשר הנזק הכספי נמוך ואף שולי.

התעדכנו בהליכים משפטיים ובחדשות בתחום זה ב"חדשות המשרד".

יש לכם שאלה? שלחו אותה ונשמח לעזור
  • תביעות ייצוגיות בתחום הצרכנות – גביית יתר, הטעיה, הפרת חוק הגנת הצרכן וכדומה

  • תביעות ייצוגיות כנגד הרשויות השונות – גבייה אסורה על ידי עיריות, רשויות המס וכדומה

  • תביעות ייצוגיות עם זיקה לנייר ערך ובקשר למסחר בשוק ההון

משרדנו מתמחה בהגשת תביעות ייצוגיות על שלל נושאים:
למשרדנו הצלחות מוכחות בהגשת תביעות ייצוגיות וניתן לפנות למשרדנו לבירור זכויותיך ולתיאום פגישת ייעוץ ללא כל עלות.
bottom of page