top of page

דרדיק-פלם מימן בעיתונות

כתבה אודות תביעה חדשה של משקיעי יוטרייד שהוגשה כנגד רשות ניירות ערך על ידי משרדנו

כתבה באתר "ידיעות אחרונות" מיום 22.9.2019 אשר עניינה תביעה חדשה של משקיעי יוטרייד שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

כתבה נוספת בעיתון גלובס - בהמשך לתביעה שהוגשה באמצעות משרדנו והתקבלה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדלים בפרשת יוטרייד

כתבה נוספת בעיתון "גלובס" מיום 8.7.2019 בנושא תביעת משקיעים שהוגשה באמצעות משרדנו והתקבלה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

כתבה באתר ביזפורטל - התקבלה תביעה שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדלים בפרשת יוטרייד

כתבה באתר "ביזפורטל" מיום 7.7.2019 בנושא תביעת משקיעים שהוגשה באמצעות משרדנו והתקבלה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

כתבה בעיתון דה מרקר - התקבלה תביעה שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדלים בפרשת יוטרייד

כתבה בעיתון "דה מרקר" מיום 7.7.2019 בנושא תביעת משקיעים שהוגשה באמצעות משרדנו והתקבלה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

כתבה בעיתון כלכליסט - התקבלה תביעה שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדלים בפרשת יוטרייד

כתבה בעיתון "כלכליסט" מיום 7.7.2019 בנושא תביעת משקיעים שהוגשה באמצעות משרדנו והתקבלה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

כתבה בעיתון גלובס - התקבלה תביעה שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדלים בפרשת יוטרייד

כתבה בעיתון "גלובס" מיום 7.7.2019 בנושא תביעת משקיעים שהוגשה באמצעות משרדנו והתקבלה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

התקבלה תביעה כספית שהוגשה באמצעות משרדנו בגין סכסוך שכנים

כתבה שפורסמה ביום 27.5.2019 ובה מצוין כי התקבלה תביעה כספית שהוגשה על ידי משרדנו ועניינה סכסוך שכנים

אושרה תביעה ייצוגית אשר הוגשה על ידי משרדנו כנגד לאומי קארד בע"מ

כתבה שפורסמה ביום 22.3.2018 ובה מצוין כי התקבלה תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד לאומי קארד בע"מ בגין העלאת דמי הסליקה לבתי העסק תוך הפרתה את חובת הגילוי והיידוע קודם לכן

פשרה בייצוגית כנגד חברת סלקום בע"מ

כתבה שפורסמה באתר "מאקו" ביום 13.12.2017 ובה מצוין כי בהמשך לייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת סלקום הושג הסכם פשרה במסגרתו סלקום תשיב ללקוחותיה כספים

התקבלה תביעה שהוגשה על ידי משרדנו כנגד דיירים שהסבו את חדר הדיירים לבית כנסת

כתבה שפורסמה ביום 13.6.2017 ובה מצוין כי התקבלה תביעה שהוגשה על ידי משרדנו בשם דיירים בבניין משותף כנגד דיירים אחרים אשר הסבו את חדר הדיירים לבית כנסת

תביעה ייצוגית כנגד חברת החשמל בגין חיוב בהוצאות התראה וריבית פיגורים

כתבה באתר "פואנטה" מיום 12.3.2017 אודות תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת החשמל

התביעה הוגשה בגין חיובה של חברת החשמל את לקוחותיה בתשלומים שונים לאחר ששילמו את חשבון החשמל באיחור, ועל אף שלא קיבלו חשבון כלל או קיבלו אותו לאחר המועד האחרון לתשלום

תביעה כנגד רשות ניירות ערך בגין פרשת יוטרייד

כתבה בעיתון "גלובס" מיום 14.3.2016 בנושא תביעה שהוגשה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה ואי עצירתה את פעילות חברת יוטרייד

תביעה כנגד רשות ניירות ערך בגין פרשת יוטרייד

  כתבה בעיתון "כלכליסט" מיום 14.3.2016 בעניין הגשת תביעה כנגד רשות ניירות ערך בגין מחדליה בעצירת פעילות חברת יוטרייד

 

 

כיצד ניתן להוכיח כי מנהל ההשקעות שלך הוא הוא שהתרשל בעבודתו והוא זה שגרם להפסד שלכם בבורסה. קראו כאן

 

 

...

 

 

משרד דרדיק פלם מימן הגיש בקשה לייצוגית כנגד אקסלנס נשואה, בגין עמלות מסחר בבורסה שלא כדין

 

 

 

...

 

 

עו"ד אירית דרדיק פלם, המייצגת את דיירי הבניין ברח' בן גוריון 54, הביאה להחזרת המצב לקדמותו ולטובת השכנים...

 

 

...

 

 

ניצחון להורי ילדי גני יום לימודים ארוך בכפר סבא, בזכות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד העירייה שהגישה בספטמבר אם לילדה בגן סייפן באמצעות עו"ד אירית דרדיק־פלם.

 

...

 

 

עו''ד אירית דרדיק-פלם הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית כפר סבא בטענה שהעירייה סירבה להתחשב בהורים ולהחזיר הפרשים למרות שגני העירייה/יול''א התארכו עד השעה 14:00 במקום השעה 13:30

 

...

Please reload

bottom of page