top of page

הוצאה לפועל

חלק נכבד מפעילות המשרד הינו בתחום הגבייה, הליכי הוצאה לפועל על סוגיהם, פשיטות רגל והגשת תביעות בתחום האזרחי-מסחרי.

המשרד מחובר למערכת המחשוב של ההוצאה לפועל כך שניתן להתעדכן בכל הפעילות המתבצעת בכל תיק.

המשרד מתמחה בהענקת שירותים לחברות וארגונים שהיקף גביית החובות כלפיהם הוא גדול.

השירות שניתן על ידי משרדנו כולל טיפול מקיף ואינטנסיבי ממועד היווצרות החוב ועד לגבייתו המלאה, לרבות: מכתבי התראה, הגשת בקשות לביצוע שטר/פס"ד בהוצאה לפועל, הגשת תביעות בסדר דין מהיר/מקוצר, הטלת עיקולים, הגבלות וכדומה.

 

המשרד מייצג צד זוכה בין היתר בנושאים הבאים:

 

 • בקשה לביצוע שטר/פסק דין

 • ייצוג בהתנגדויות

 • ייצוג בבקשות בטענת "פרעתי"

 • עיקולי צד ג' ועיקולי משכורות

 • עיקולי מקרקעין

 • עיקול ותפיסת רכבים ומיטלטלין

 • צווי מאסר

 • עיכוב יציאה מן הארץ

 • הגבלות חייבים

 

המשרד מייצג צד חייב בין היתר בנושאים הבאים:

 

 • הגשת התנגדויות לבקשות לביצוע שטר/פס"ד

 • בקשות בטענת "פרעתי"

 • בקשות לביטולי הליכים

 • בקשות לעיכובי הליכים

 • חקירות יכולת

 • איחוד תיקים

 • הסדרי פשרה

יש לכם שאלה? שלחו אותה ונשמח לעזור

תודה! פרטיך נשחו בהצלחה

bottom of page