top of page

רשלנות בשוק ההון

כללי

עורך דין עילי מימן מנהל את תחום רשלנות בשוק ההון במשרד.

לעו"ד עילי מימן ניסיון רב בניהול תיקים משפטיים אל מול כלל השחקנים המרכזיים בשוק ההון והמט"ח – בנקים, בתי השקעות, מנהלי תיקים עם וללא רישיון, חברות מט"ח, אלגוטרייד וכדומה.

כמו כן מחזיק בתואר משולב מטעם המרכז הבינתחומי - תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במינהל עסקים (התמחות במימון).

 

ניהול וייעוץ השקעות הינן פעולות מורכבות הנוגעות לכיסם ולעתידם הכלכלי של כל אחד ואחת.

על כלל השחקנים בשוק ההון – מנהלי השקעות, יועצי השקעות, חברי בורסה וכדומה, חלים כללים וחובות אשר הפרתם הינה חמורה ביותר.

כך למשל, על מנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות חלות חובות אמון וזהירות כלפי הלקוח. חובות אלו קבועות בחוק ובהוראות רשות ניירות ערך וכן נובעות מההסכם אשר נחתם ביניהם לבין לקוחותיהם.

במקרים רבים ההפסד הכספי שנוצר בתיק ניירות ערך הינו תוצאה ישירה של התנהלות רשלנית והפעלת שיקול דעת מוטעה מצד מנהל התיקים ויועץ ההשקעות, ולא בהכרח כתוצאה מנסיבות חיצוניות אשר אין עליהן כל שליטה.

 

אם הינך סבור שנהגו בהשקעתך ובחסכונותיך שלא כשורה ו/או קבלת ייעוץ השקעות חסר זהירות, הנח למשרדנו לערוך בדיקה מדוקדקת לדרך ניהול השקעתך תוך כימות הנזק שנגרם ונקיטת הליכים משפטיים בהתאם.

התעדכנו כאן בהליכים משפטיים ובחדשות בתחום רשלנות בשוק ההון.

רשלנות בשוק ההון - עניינים המטופלים במשרדנו:
יש לכם שאלה? שלחו אותה ונשמח לעזור
  • רשלנות בניהול תיקי השקעות

  • רשלנות בייעוץ השקעות בבנקים השונים

  • רשלנות וטעויות של חברי בורסה/ברוקרים – טעויות טכניות ומהותיות

  • רשלנות בניהול קרנות – קרנות נאמנות, קרנות גידור, קרנות השקעה

  • פעילות אסורה במסחר מסוכן – מסחר אופציות מעו"ף בפרט ואופציות ככלל, חוזים עתידיים, פעילות תוך מינוף גבוה וכדומה

  • הגשת תביעות כנגד חברות למסחר אוטומטי – רובוטי מסחר, תוכנות מסחר, אלגו טריידינג/אלגו טרייד וכדומה

  • תביעות כנגד חברות מט"ח/פורקס

  • הגשת תביעות ייצוגיות בקשר לשוק ההון ולניירות ערך

  • תביעות כנגד חברות אופציות בינאריות

bottom of page