top of page

תביעות ייצוגיות

שאלות ותשובות

May 15, 2016

תביעה ייצוגית כנגד קופת חולים כללית

תביעה ייצוגית כנגד קופת חולים כללית הוגשה היום על ידי משרדנו. עיקר התביעה דן באי מתן שירותים על ידי קופת החולים למטופל אשר מתייצב לתור שנקבע לו ללא כרטיס מגנטי והכל בניגוד להוראותיו הברורות של משרד הבריאות האוסרות על התניית שירות בהצגת כרטיס מגנטי 

 

ת.צ. 32558-05-16 אוקנין נ' קופת חולים כללית

March 27, 2016

תביעה ייצוגית כנגד איטריידר בע"מ

תביעה ייצוגית כנגד חברת איטריידר בע"מ הוגשה היום על ידי משרדנו. עיקר התביעה דן בפערי מידע ובהטעיית משקיעים בכל הקשור לכלי עזר אותו מעניקה החברה ללקוחותיה בשם מגמות מסחר

 

ת.צ. 60004-03-16 לילוז נ' איטריידר בע"מ

February 25, 2016

תביעה ייצוגית כנגד לאומי קארד בע"מ

תביעה ייצוגית הוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת לאומי קארד בע"מ בגין העלאתה את דמי הסליקה לבתי העסק מבלי שיש בידיה את הזכות לכך ותוך הפרתה את חובותיה לגילוי נאות ומלא בטרם השינוי בעמלת הסליקה

 

ת.צ.56325-02-06 שרף נ' לאומי קארד בע"מ

June 21, 2015

תביעה ייצוגית כנגד פרטנר תקשורת בע"מ

תביעה ייצוגית הוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ בגין תחילת גביית עמלה מלקוחותיה המשלמים באמצעות הוראת קבע מבלי שיש לה זכות לגבייה זו ותוך הפרתה את חובתה להודעה מוקדמת בטרם תחילת הגבייה

 

ת.צ. 45747-06-15 קרני נ' פרטנר תקשורת בע"מ

June 17, 2015

תביעה ייצוגית כנגד מירס תקשורת בע"מ

הוגשה תביעה ייצוגית באמצעות משרדנו כנגד חברת מירס תקשורת בע"מ בגין גבייתה דמי שימוש במכשירי ווקי-טוקי גם לאחר עזיבת לקוחותיה לרשת אחרת

 

ת.צ. 39787-06-15 מאור נ' מירס תקשורת בע"מ

July 09, 2012

הודעת חדילה בייצוגית כנגד עיריית כפר סבא

בית משפט אישר היום הסכם בין הצדדים ולפיו עיריית כפר סבא הודיעה על חדילתה מגביית יתר

הודעה זו הינה בהמשך לתביעה ייצוגית אשר הוגשה על ידי משרדנו ועניינה גביית יתר של דמי רישום מהורי תלמידי גני יול"א

 

ת.צ. 38044-09-11 דרדיק נ' עיריית כפר סבא

January 21, 2015

פשרה בייצוגית כנגד הוט מובייל בע"מ

בית משפט אישר היום הסכם פשרה בין הצדדים לאחר שמשרדנו הגיש תביעה ייצוגית כנגד חברת הוט מובייל בע"מ בגין פרקי זמן בלתי סבירים בהמתנת לקוחות למענה אנושי בטלפון - שירות לקוחות

 

ת.צ. 51653-07-12 ב.ברטה בע"מ נ' הוט מובייל בע"מ

March 29, 2015

פשרה בייצוגית כנגד רכבת ישראל

הסכם פשרה בייצוגית כנגד רכבת ישראל בהמשך לתביעה ייצוגית אשר הוגשה על ידי משרדנו נגד רכבת ישראל בגין אי פיצויים של נוסעי חופשי-חודשי לאחר השבתת הרכבת

 

ת.צ. 21198-03-12 אביאל דרדיק נ' רכבת ישראל בע"מ

September 11, 2011

תביעה ייצוגית כנגד טורנדו מוצרי צריכה בע"מ

תביעה ייצוגית הוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ בגין המתנה ארוכה לטכנאים פנויים, אי הופעת טכנאים במועד שנקבע והשארתו של מוצר בלתי תקין בבית הלקוח למשך תקופה ארוכה

ת.צ. 24627-09-11 גליה דרדיק נ' טורנדו מוצרי צריכה בע"מ

July 17, 2011

תביעה ייצוגית כנגד אקסלנס שירותי בורסה בע"מ

תביעה ייצוגית הוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת הבורסה אקסלנס שירותי בורסה בע"מ בגין גביית עמלות מלקוחותיה הסוחרים באמצעותה בשוק ההון שלא על פי דין והסכם

ת.צ. 30367-07-11 שמואל ורטש נ' אקסלנס שירותי בורסה בע"מ

Please reload

bottom of page