top of page

תביעה ייצוגית כנגד חברת פזגז בע"מ

תביעה ייצוגית כנגד חברת פזגז בע"מ הוגשה באמצעות משרדנו.

בתביעה נטען, כי פזגז אינה מזכה את הלקוחות אשר מבקשים לסיים את ההתקשרות איתה בעד יתרות גז שנותרות במכלי הגז המוחזרים לפזגז, וזאת בניגוד לחובתה על פי דין לשקול את מכלי הגז במועד ההתנתקות ולזכות את הלקוחות ככל שנותר גז (ת.צ. 28106-07-22).
חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page