top of page

תביעה ייצוגית כנגד עיריית מגדל העמק

תביעה ייצוגית כנגד עיריית מגדל העמק הוגשה באמצעות משרדנו.

התביעה עוסקת בטענות כנגד גביית דמי השתתפות מתושבי מגדל העמק לצורך מימון פרויקט להסרת גגות אסבסט.

בקשה לאישור תובענה כייצוגית - מגדל העמק
Download • 266KB
חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page