top of page

ממשרדנו: הסכם פשרה בייצוגית נגד רכבת ישראל בע"מ

בית משפט מחוזי בתל אביב אישר היום הסכם פשרה בין תובע ייצוגי אשר יוצג על ידי משרדנו לבין רכבת ישראל.

נסיבות הגשת התביעה הייצוגית היו ימי השביתה ברכבת בחודש פברואר 2012, כאשר באותו חודש הושבתה רכבת ישראל למשך ארבעה ימים.

התובע ויתר לקוחות הרכבת כדוגמתו, אשר רכשו לאותו חודש כרטיס חופשי-חודשי, לא קיבלו כל פיצוי בגין ימי שביתה אלו, להבדיל מלקוחות הרכבת אשר רכשו כרטיס חד פעמי.

לאחר מספר דיונים הוסכם על הצדדים ועל בית המשפט כי מעתה בכל יום בו לא יועפל קו רכבת לפרק זמן העולה על 8 שעות, תאריך הרכבת למחזיקי כרטיס תקופתי את תוקף הכרטיס ביום אחד (ת.צ. 21198-03-12).


03-12).

חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page