top of page

ממשרדנו: חברה למסחר אוטומטי/רובוטי/אלגוטריידינג תשיב כספים ללקוח עקב רשלנות

בהמשך לתביעה שהוגשה על ידי משרדנו, הושג הסדר בין לקוח לבין חברה למסחר במט"ח ולמסחר אוטמטי/אלגו טריידינג ולפיו לתובע תושב חלק מהשקעתו אשר הפסיד.

על פי טענת התובע, הוא מסר לידי החברה את חסכונותיו על מנת שיושקעו על פי הדרכת וייעוץ החברה.

בהמשך לכך, הוצמדה השקעתו של הלקוח ל5 הסוחרים המובילים מטעמה של החברה, כאשר כל פעולה שמבוצעת על ידיהם משתקפת בהתאם בחשבון הלקוח - "mirror trading".

במהלך תקופת ניהול השקעתו ומבלי שידע ונתבקשה רשותו, הוחלפה אסטרטגיית המסחר שננקטה בחשבונו, והשקעתו של התובע הועברה למסלול של מסחר אוטמטי באמצעות "רובוט", ז"א תוכנת מסחר - אלגו-טריידינג.

להבדיל מהמסלול הראשון, מסלול זה היה כרוך במינוף גבוה במיוחד וסיכון עצום, אשר אכן הביא למחיקת מחצית מהשקעתו של התובע ביום מסחר אחד.

לאחר שהוגש כתב התביעה, נתקיים הליך גישור בין הצדדים שבסיכומו הושגה הסכמה ליישוב הסכסוך.


חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page