top of page

ממשרדנו: תביעה הוגשה כנגד נושא משרה/עובד בכיר בחברת יוטרייד פרימיום בע"מ

בהמשך לפרשת "יוטרייד" והחשד לפעילות לא תקינה וחוקית לכאורה של החברה ומי מטעמה, הגיש לקוח של יוטרייד תביעה באמצעות משרדנו כנגד החברה עצמה, הבעלים וכנגד אחד מנושאי המשרה הבכירים בחברה אשר הוצג כחבר הנהלת החברה.

אותו נושא משרה בחברה היה האחראי על חשבונו של התובע בחברה וכן היה זה שהציג בפני התובע מצגי שווא אודות עתידה של החברה והמשך פעילותה על אף שידע באותו המועד כי החברה עומדת בפני קריסה.

התובע טען בין היתר במסגרת כתב התביעה, כי אותו מנהל היה ה"רוח החיה" בחברה, יחד עם בעליה, וכי ידע, או אמור היה לדעת כי אין ביכולתה של החברה ובכוונתה לשלם את אשר היא חייבת לתובע.


(ת.א. 4821-01-16)
Comments


חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page